Home > Living in Weihai > Hotel
Sunshine Mansion
  • Star of Hotels: ★★★★
  • TEL:(+86)631-5208999
  • No.88 of Tongyi Road
Hotel
Golden Bay Hotel
★★★★★
Haiyue Jianguo Hotel
★★★★★
Weihai Wei Mansion
★★★★
Lantian Hotel
★★★★
Seaview Garden Hotel
★★★★
Heqing Hotel
★★★★
Haidu Hotel
★★★★
White Geese Hotel
★★★★
Sunshine Mansion
★★★★
Guangming Garden Hotel
★★★★