Home > Living in Weihai > Hotel
Guangming Garden Hotel
  • Star of Hotels: ★★★★
  • TEL:(+86)631-5286555
  • No.25 of Wenhua Road East
Hotel
Golden Bay Hotel
★★★★★
Haiyue Jianguo Hotel
★★★★★
Weihai Wei Mansion
★★★★
Lantian Hotel
★★★★
Seaview Garden Hotel
★★★★
Heqing Hotel
★★★★
Haidu Hotel
★★★★
White Geese Hotel
★★★★
Sunshine Mansion
★★★★
Guangming Garden Hotel
★★★★