Home > Living in Weihai > Inn
Weihai Home Inn
  • Star of Hotels:
  • TEL:(+86)631-5227799
  • No. Fu 3 Gongyuan Road, Weihai
Hotel
Golden Bay Hotel
★★★★★
Haiyue Jianguo Hotel
★★★★★
Weihai Wei Mansion
★★★★
Lantian Hotel
★★★★
Seaview Garden Hotel
★★★★
Heqing Hotel
★★★★
Haidu Hotel
★★★★
White Geese Hotel
★★★★
Sunshine Mansion
★★★★
Guangming Garden Hotel
★★★★