Home > Living in Weihai > Inn
Gelin Haotai Chain Hotel
  • Star of Hotels:
  • TEL:(+86)631-5655998
  • Nio.202-2 Shichang Avenue, Weihai
Hotel
Golden Bay Hotel
★★★★★
Haiyue Jianguo Hotel
★★★★★
Weihai Wei Mansion
★★★★
Lantian Hotel
★★★★
Seaview Garden Hotel
★★★★
Heqing Hotel
★★★★
Haidu Hotel
★★★★
White Geese Hotel
★★★★
Sunshine Mansion
★★★★
Guangming Garden Hotel
★★★★