Wendeng Longshan Restaurant

No.90 Longshan Road, Wendeng

(+86)631-8451514

Wendeng Lijing Villa

Xiputou Village, Mishan Town, Wendeng

(+86)631-8875899

Weihai Beifang Dumpling King ((Bathing beach Branch)

No.26 Shenyang Road, High-Tech Development Zone

(+86)631-5627771

Haishang Restaurant, High-tech District

Xiaoshi Dao, High-tech

(+86)631-5629666

Yongshun Seafood Restaurant, Weihai

No.21 of Shenyang Road, High-tech

(+86)631-5686988

Laoci Shen Seafood Restaurant, Weihai (Seawater Bath Place Branch, High-tech)

No.2 of Shenyang ,High-tech,Weihai

(+86)631-5666988

Yiju Yuan Restaurant, Weihai

Stadium North,Chengshan

(+86)631-5898608

Boya Fisherman’s Restaurant, Weihai

No.7 of Penglai Road, High-tech District

(+86)631-5298588

Beifang Food Restaurant, Weihai

No. 152-21 Wenhua Road, West

(+86)631-5699988

Xihe Lou Food Co.,Limited,Weihai

No.103 of Huayuan Road, Middle

(+86)631-5165111

Deyue Lou Restaurant, Weihai

Weijia Tan Village, East,Gushan Town

(+86)631-5382451

Yalan Restaurant, Economic Zone, Weihai

No.151-10 ,Qingdao Road, Middle

(+86)631-5927799