Blue Bay Restaurant

No.2 of Yacht Club, New Bond,Haibin Road, Weihai

(+86)631-5319797

Yingfuyuan Restaurant

Chengzi Village, Economic & Technological Development Zone

(+86)631-5989778

Weihai Changcheng Restaurant

No.219 Huanhai Road, Weihai

(+86)631-5128888

Wendeng Yunheng Restaurant

No.6-4 Qishan Road, Wendeng Zone

(+86)631-8476157

Rushan Yongxi Seafood Restaurant

Guangmiang Street, Russian

(+86)631-6627381

Rongcheng Shanshuiyuan Restaurant

Yatou,Rongcheng

(+86)631-7586369

Dayudao Maocaiwu Food Co. Ltd.

Dayu Dao Village, Shidao Bay Office,Rongcheng

(+86)631-7381478

Rongcheng Shuimuqingyuan Ecological Restaurant

No.118,Heyang Road (East), Rongcheng

(+86)631-7503999